Sú školské zariadenia pripravené na druhú vlnu? Dávkovače na utierky a mydlo sú základom.